Różnica między zaliczką a zadatkiem

Zarówno zadatek jak i zaliczka to wpłaty na poczet wykonania określonej usługi, z jedną małą różnicą:

Zadatek w przeciwieństwie do zaliczki ma charakter bezzwrotny!

Co to oznacza? Różnice pomiędzy zadatkiem i zaliczką pojawiają się gdy z jakiejś przyczyny umowa nie zostanie zrealizowana.

Zadatek jest swoistym zabezpieczeniem wykonania umowy, jeżeli umowa nie zostanie zrealizowana z winy osoby dającej zadatek – składającej zamówienie to zadatek przepada, jeżeli jednak jesteśmy stroną która przyjeła zadatek, a nie zrealizowała postanowień umowy wtedy musimy zwrócić podwojoną wartość zadatku.

Zaliczka natomiast zabezpiecza jedynie cene wykonania usługi i jest zawsze zwrotna. Jeżeli umowa zostanie zrealizowana to zaliczka wliczana jest w koszt usługi/zakupu. Jeżeli nie dojdzie do wykonania umowy zaliczką jest zwracana.

Podstawa prawna:

  • art. 394 kodeksu cywilnego
  • art. 394 kodeksu cywilnego