Od 1 marca kasa fiskalna u firm świadczących usługi

Nowe przepisy, które weszły w życie na początku roku – mówią o tym, że kasę fiskalną muszą zainstalować (niezależnie od obrotów) wszyscy świadczący usługi:

  • przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej,
  • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • wymiany opon lub kół,
  • badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem notariuszy,
  • fryzjerskie,
  • kosmetyczne i kosmetologiczne,
  • gastronomiczne, z wyjątkiem tych na pokładach samolotów.

Z dniem 1 marca minął dwumiesieczny okres przejściowy.

Do tej pory sprzedaż na kasie fiskalnej rejestrować musieli przedsiębiorcy, którzy w ciągu roku mieli obroty wyższe niż 20 tysięcy złotych (jeszcze w 2012 roku limit ten był dwukrotnie większy i wynosił 40 tysięcy złotych). Ci, którzy zarobili mniej, nie musieli kasy instalować. W związku z nowelizacją przepisów, limity nie będą już dotyczyły działalności wskazanych powyżej i zmiany dotkną tych, którzy zarabiali rocznie mniej niż 20 tysięcy złotych.

Firmy, które kasy nie zainstalowały, nie mogą dokonywać sprzedaży detalicznej do momentu, aż ten obowiązek spełnią. – Jeśli będą sprzedawać mimo to, nie będą mogli skorzystać z ulgi na kasę fiskalną i narażą się na sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego.

Grzywna za wykroczenie karne skarbowe jest ustalana indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego i może wynieść od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (czyli od 175 złotych do 35 tysięcy złotych).