Tagroznica miedzy zadatkiem i zaliczka

Różnica między zaliczką a zadatkiem

Zarówno zadatek jak i zaliczka to wpłaty na poczet wykonania określonej usługi, z jedną małą różnicą: Zadatek w przeciwieństwie do