Reklamacja produktu bez paragonu

Paragon fiskalny to zaledwie jeden z dokumentów poświadczających zakup towaru, niewątpliwie ułatwia nam reklamcje i zwroty. Co zrobić gdy zapodział nam się gdzieś paragon?

Poza paragonem możemy skorzystać z innych dowodów na to, że zakupiliśmy towar w danym sklepie, takie dowody to:

  • Wyciąg z konta bankowego, jeżeli płaciliśmy przelewem
  • Potwierdzenie płatności, jeżeli płaciliśmy kartą
  • Relacje świadków transakcji
  • Nagrania z monitoringu sklepu ( często sklepy posiadają monitoring)
  • Faktura VAT
Jeśli pojawi się jakiś problem z uznaniem reklamacji bez paragonu, konsument powinien zgłosić się do najbliższej inspekcji handlowej, która skontroluje sytuację i może nam pomóc.
Podstawa prawna:
Możliwość reklamacji bez paragonu reguluje Art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)