CategoryPrawo

Różnica między zaliczką a zadatkiem

Zarówno zadatek jak i zaliczka to wpłaty na poczet wykonania określonej usługi, z jedną małą różnicą: Zadatek w przeciwieństwie do 

Reklamacja produktu bez paragonu

Paragon fiskalny to zaledwie jeden z dokumentów poświadczających zakup towaru, niewątpliwie ułatwia nam reklamcje i zwroty. Co zrobić gdy zapodział